busker Children playing guitar cutaway cuba Latina girl playing nylon string guitar Maravilla - Athens guitarist - © www.unsplash.com Maravilla - Lady under palm tree - © www.unsplash.com Maravilla - Nashville - © www.unsplash.com Maravilla - Street festival - © www.unsplash.com Maravilla - Surfer at thebeach - © www.unsplash.com Maravilla Devotion - © www.unsplash.com

Privacyverklaring voor onze website

Privacyverklaring voor de Maravilla website

Van kracht vanaf 1 februari 2023.

 

Wij geven om uw privacy!

Maravilla Guitars doet er alles aan om Uw privacy te respecteren en te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Het doel van deze Privacykennisgeving is om uit te leggen hoe Maravilla Guitars en haar partners Uw persoonsgegevens met betrekking tot de website van Maravilla verwerken.

"Persoonsgegevens" betekent alle informatie die direct of indirect kan worden gebruikt om U of een ander individu te identificeren. Maravilla verwerkt Uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) en andere toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens.

In het volgende geven Wij informatie over de soorten gegevens die Wij op deze Websites verzamelen en de doeleinden waarvoor Wij deze gegevens gebruiken.

Verzamelde persoonsgegevens

 

Door U verstrekte gegevens:

In verband met de registratie voor onze diensten, contactaanvragen, abonnementen, enquêtes, polls of andere dergelijke relaties, verzamelen Wij persoonsgegevens die U ten tijde van de transactie met Maravilla aan ons hebt verstrekt, waaronder bijv:

Waargenomen gegevens over Uw online gebruik:

Bij een bezoek aan de Website van Maravilla worden waargenomen gegevens over Uw online gebruik verzameld. Deze gegevens omvatten bijv:

Doel van de verwerking

Het doel van de verwerking van Uw persoonsgegevens is

 

Rechtsgrondslag voor verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van Uw persoonsgegevens is

Bronnen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden van U verzameld op het moment van registratie, contactaanvraag of inschrijving enz. Wij kunnen ook op andere manieren toegang krijgen tot persoonsgegevens die U aan Maravilla heeft verstrekt, aangezien onze online systemen met elkaar verbonden kunnen zijn.

Bovendien kunnen Uw persoonsgegevens worden ontvangen van online technologieën, zoals cookies, om filters toe te passen, het gebruik te observeren en Onze websites en diensten te ontwikkelen.

U vindt aanvullende informatie over het gebruik van cookies in de Cookie Notice.

Opslag van persoonlijke gegevens

Wij behandelen Uw persoonlijke gegevens die U aan ons hebt verstrekt (zoals profiel- en contactgegevens) gescheiden van waargenomen gegevens over het gebruik van de online dienst en afgeleide gegevens, doorgaans in afzonderlijke databases. Waargenomen of afgeleide gegevens over dienstgebruik worden altijd opgeslagen met identifiers die meestal willekeurig worden gegenereerd, zodat gebruikers niet persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de identifiers.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is in verband met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de persoonsgegevens langer te bewaren (bijvoorbeeld in het geval van een lopende gerechtelijke procedure).

Openbaarmaking en overdracht van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens kan worden uitbesteed aan Onze leveranciers, consultants en andere dienstverleners om de uitvoering van diensten voor Ons mogelijk te maken. Verder kunnen persoonsgegevens in de volgende situaties aan derden worden verstrekt:

In sommige gevallen kunnen de ontvangers van persoonsgegevens zich buiten de EU/EER bevinden; in dat geval zullen wij ervoor zorgen dat een voldoende niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd door middel van passende veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de modelcontractbepalingen van de EU-commissie.

Uw rechten

Maravilla Guitars streeft ernaar U keuzes en controle over de gegevensverwerking te bieden. In deze sectie vermelden we verschillende manieren om invloed uit te oefenen op het verzamelen en verwerken van gegevens.

Recht op toegang, rectificatie, uitwissing, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te controleren welke persoonsgegevens over U zijn verzameld. Op Uw verzoek zullen wij onjuiste, onnodige, onvolledige of verouderde persoonsgegevens wijzigen, verwijderen of aanvullen. U kunt ook het recht hebben de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of, wanneer de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen, bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie. Indien uw persoonsgegevens automatisch worden verwerkt op basis van uw toestemming of in verband met een contract tussen u en ons, kunt u verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om toestemming in te trekken

Indien de verwerking van Uw persoonsgegevens is gebaseerd op Uw toestemming, heeft U het recht Uw toestemming voor deze verwerking te allen tijde in te trekken.

Opt-out van direct marketing

 U hebt het recht te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor directe verkoop of marketing en voor elektronische direct marketing. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketingmateriaal door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens, of in het geval van e-mailmarketing, rechtstreeks van het e-mailmateriaal.

Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Bijwerken van de Privacykennisgeving

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacykennisgeving bij te werken aangezien wij regelmatig onze bedrijfsprocessen en het daarmee verband houdende beleid moeten ontwikkelen en de veranderende wetgeving inzake persoonsgegevens moeten opvolgen. Wij raden u aan deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd te bekijken voor eventuele wijzigingen.

Contact opnemen met Maravilla Guitars

Als U vragen heeft over deze Privacykennisgeving of het gebruik van Uw persoonsgegevens bij Maravilla Guitars, neem dan contact met Ons op via:

Info_at_maravillaguitars.com

 


 

Maak je website met Websitemachine.nl